Regulacje RODO serwisu kosmetyczki.net

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Salon Kosmetyczny Beaty Wątorowskiej ul.Tylna 5, 87-300 Brodnica, e-mail: rodo @ kosmetyczki . net
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu udzielenia dostępu do formu dyskusyjnego.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy dostęu do forum dyskusyjnego.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu ich usunięcia lub przeniesienia.
  5. Odbiorcami danych osobowych będzie wyłącznie administrator danych osobowych.
  6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).